تبلیغات
قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره... قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره...
04:04 ب.ظ    تا وقتی مجهولی...
تا وقتی كه مجهولی ، همه چیز خوبه !
همه چیز !
تو ! خانومی .... خانوم خانوما !
عزیز ِ دلی !
گُلی !
زیبایی ... نجیبی ...
حیات از جنس دخترای دیگه نیست !!
افكارت خیلی والاست ...
تو ، با همه فرق داری ! با همه ی دخترای دیگه ! تو متفاوتـــــــــی !!
خیلی خوبی .... خیلی !
.
.
.
.
و تو دل می بندی !
به همین
سادگــــــــــــــی ...
.
.
.
اما !

همچین كه دل بستی ....
همچین كه آشكار شدی !
همه چیز تغییر می كنه ،
همه چیز رنگ عوض می كنه !
هم تو !
هم اون !!!!!!
تو واسش رنگ عوض می كنی ....
اون دیگه گرفتاره .... خیلی گرفتار ...
و تو !
تو دیگه خانوم خانوما نیستی !
نجیب نیستی ...
با وقار نیستی !!!!!!
تو هم می شی لنگه ی همه ی دخترا !
شناختت سخت می شه !
تو با هم نوعات هیچ تفاوتی نداری !
می شی یه آهن پرست ...
می شی یه پول پرست !
می شی یه دستمال ِ كاغذی ....
طبقه بندی: دخترانه،
یکشنبه 10 دی 1391 به قلم: Najme