تبلیغات
قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره... قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره...
08:37 ب.ظ    دل
مو لانا می گه :

بشنو از نی چون حكایت می كند
از جدایی ها شكایت می كند
از نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مردو زن نالیده اند

امام خمینی در جواب:

مشنو از نی چون حكایت می كند
بشنو از دل چون روایت می كند
مشنو از نی، نی حصیری بینواست
بشنو از دل، دل حریم كبریاست
نی چو سوزد تل خاكستر شود
دل چو سوزد خانه دلبر شود
                           طبقه بندی: جالب،
جمعه 26 آبان 1391 به قلم: Najme