تبلیغات
قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره... قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره...
08:34 ب.ظ    توبه بیجا

گفته بودم كه اگر بوسه دهی توبه كنم

كه دگر بار از اینگونه خطاها نكنم

بوسه را داد چو برداشت لبش از لب من

توبه كردم كه دگر توبه بیجا نكنم
یکشنبه 3 اسفند 1393 به قلم: Najme