تبلیغات
قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره... قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره...
12:20 ق.ظ    دوره ارزانیست...
دوره ارزانیست
بشر اینجا ارزان!
تن عریان ارزان!
ابرو قیمت یک تکه نان
و دروغ از همه چیز ارزانتر! و چه تخفیفی خورده است قیمت هر انسان...!طبقه بندی: جالب،
یکشنبه 26 آذر 1391 به قلم: Najme