تبلیغات
قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره... قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره...

اگه لوازم ارایشی تحریم بشه

فک میکنید چی میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟این خانوم با ارایش اینطوری شده